โมเลกุลแปลกใหม่ที่จับกับและยับยั้งตัวรับ opioid ที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ในสมองดังนั้นปรับระดับของเปปไทด์และเพิ่มความสามารถในการระงับความเจ็บปวดตามธรรมชาติและยาแก้ซึมเศร้าเปปไทด์เป็นโปรตีนขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทด้วยการโต้ตอบกับตัวรับ opioid สี่แบบดั้งเดิมบนพื้นผิวของเซลล์ประสาทส่วนกลางมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเจ็บปวด

แต่ก็มีอารมณ์เช่นความรู้สึกสบายความวิตกกังวลความเครียดและภาวะซึมเศร้า ตัวรับ chemokine ที่ผิดปรกติ ACKR3 เป็นตัวรับ opioid แบบใหม่ซึ่งผูกกับ opioids ธรรมชาติและกับดัก พวกมันจึงลดกิจกรรมบรรเทาอาการปวดและความวิตกกังวลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนายาใหม่สำหรับความเจ็บปวดความหดหู่และการรักษาโรคมะเร็งสมองความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ Opioid เช่นอาการปวดอย่างรุนแรงขณะนี้ได้รับการรักษาส่วนใหญ่ผ่านยาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบ opioid Opioid ยาระงับปวด รวมถึงมอร์ฟีน, oxycodone และ fentanyl ทำงานโดยการตั้งเป้าหมายและเปิดใช้งานตัวรับ opioid ป้องกันไม่ให้ข้อความความเจ็บปวดตามธรรมชาติถูกส่งไปแก้ไขการรับรู้ความเจ็บปวดและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด