การคำนวณความเร็วของการปล่อยมวลโคโรนาเมื่อพวกเขาชนโลกนักพยากรณ์สามารถให้คำเตือนล่วงหน้าที่มีประโยชน์มากกว่า สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นดาวเทียมทราบว่าพวกเขาจำเป็นต้องดำเนินการหรือปิดระบบเพื่อปกป้องพวกเขาหรือไม่และเตือนนักบินอวกาศเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องหลบอยู่ในส่วนที่มีการป้องกันของสถานีอวกาศนานาชาติ

การออกมาของมวลโคโรนาเกิดจากการระเบิดของวัตถุขนาดใหญ่จากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านอวกาศระหว่างดาวเคราะห์และรบกวนระบบสนามแม่เหล็กของโลก การใช้ตัวสร้างภาพแสงอาทิตย์เพื่อวัดความเร็วของ CMEs ใกล้กับดวงอาทิตย์เป็นไปได้ที่จะคาดการณ์เวลาที่จะมาถึงของ CME ที่โลกผู้ดำเนินการระบบเทคโนโลยีเช่นดาวเทียมซึ่งมีความเสี่ยงต่อสภาพอากาศในอวกาศจึงมีโอกาสดำเนินการเพื่อจำกัดความเสียหาย อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าคำเตือนดังกล่าวอาจมีประโยชน์มากกว่าหากรวมกับข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับความรุนแรงของพายุเมื่อมันกระทบโลก